ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ EU

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ EU

Декларация за поверителност (ЕС)

Настоящата декларация за поверителност е актуализирана за последен път на 16 декември 2022 г. и се отнася за граждани и законно пребиваващи в Европейското икономическо пространство и Швейцария.

В тази декларация за поверителност обясняваме какво правим с данните, които получаваме за вас чрез https://dental-rotors.com  Препоръчваме ви да прочетете внимателно това изявление. При обработката на данните ние спазваме изискванията на законодателството за защита на личните данни. Това означава, наред с други неща, че:

 • ясно посочваме целите, за които обработваме лични данни. Правим това чрез тази декларация за поверителност;
 • ние се стремим да ограничим събирането на лични данни само до тези, които са необходими за легитимни цели;
 • първо изискваме изричното ви съгласие за обработване на личните ви данни в случаите, изискващи вашето съгласие;
 • предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни, и изискваме това и от страните, които обработват лични данни от наше име;
 • зачитаме правото ви на достъп до личните ви данни, както и правото ви да ги коригирате или изтриете по ваше искане.

Ако имате някакви въпроси или искате да разберете какви точно данни съхраняваме за вас, моля, свържете се с нас.

1. Цел, данни и период на съхранение

Можем да събираме или получаваме лична информация за редица цели, свързани с нашите бизнес операции, които могат да включват следното: (кликнете, за да разширите)

За тази цел използваме следните данни:

 • Име и фамилия
 • Име на акаунта или псевдоним
 • Домашен или друг физически адрес, включително име на улица и име на град или населено място.
 • Имейл адрес
 • телефонен номер

Основанието, на което можем да обработваме тези данни, е:

За спазване на правно или регулаторно задължение.

Период на съхранение

При прекратяване на услугата ние съхраняваме тези данни за следния период: 5 години.

За тази цел използваме следните данни:

 • Име и фамилия
 • Име на акаунта или псевдоним
 • Домашен или друг физически адрес, включително име на улица и име на град или населено място.
 • Имейл адрес
 • телефонен номер

Основанието, на което можем да обработваме тези данни, е:

За спазване на правно или регулаторно задължение.

Период на съхранение

При прекратяване на услугата ние съхраняваме тези данни за следния период: 5 години.

За тази цел използваме следните данни:

 • Име и фамилия
 • Име на акаунта или псевдоним
 • Домашен или друг физически адрес, включително име на улица и име на град или населено място.
 • Имейл адрес
 • телефонен номер

Основанието, на което можем да обработваме тези данни, е:

За спазване на правно или регулаторно задължение.

Период на съхранение

При прекратяване на услугата ние съхраняваме тези данни за следния период: 5 години.

За тази цел използваме следните данни:

 • Име и фамилия
 • Име на акаунта или псевдоним
 • Имейл адрес
 • телефонен номер

Основанието, на което можем да обработваме тези данни, е:

За спазване на правно или регулаторно задължение.

Период на съхранение

При прекратяване на услугата ние съхраняваме тези данни за следния период: 5 години.

За тази цел използваме следните данни:

 • Име и фамилия
 • Име на акаунта или псевдоним
 • Домашен или друг физически адрес, включително име на улица и име на град или населено място.
 • Имейл адрес
 • телефонен номер

Основанието, на което можем да обработваме тези данни, е:

За спазване на правно или регулаторно задължение.

Период на съхранение

При прекратяване на услугата ние съхраняваме тези данни за следния период: 5 години.

За тази цел използваме следните данни:

 • Име и фамилия
 • Име на акаунта или псевдоним
 • Домашен или друг физически адрес, включително име на улица и име на град или населено място.
 • Имейл адрес
 • телефонен номер

Основанието, на което можем да обработваме тези данни, е:

За спазване на правно или регулаторно задължение.

Период на съхранение

При прекратяване на услугата ние съхраняваме тези данни за следния период: 5 години.

За тази цел използваме следните данни:

 • Име и фамилия
 • Име на акаунта или псевдоним
 • Домашен или друг физически адрес, включително име на улица и име на град или населено място.
 • Имейл адрес
 • телефонен номер

Основанието, на което можем да обработваме тези данни, е:

За спазване на правно или регулаторно задължение.

Период на съхранение

При прекратяване на услугата ние съхраняваме тези данни за следния период: 5 години.

2. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. За повече информация относно бисквитките, моля, вижте нашия Политика за използване на бисквитки.

3. Практики за оповестяване

Разкриваме лична информация, ако сме задължени по закон или по съдебно разпореждане, в отговор на искане на правоприлагащ орган, доколкото това е разрешено съгласно други законови разпоредби, за предоставяне на информация или за разследване на въпрос, свързан с обществената безопасност.

Ако нашият уебсайт или организация бъдат поети, продадени или участват в сливане или придобиване, вашите данни могат да бъдат разкрити на нашите консултанти и на всички потенциални купувачи и ще бъдат предадени на новите собственици.

Сключихме споразумение за обработка на данни с Google.

4. Сигурност

Ние се ангажираме със сигурността на личните данни. Предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да ограничим злоупотребата с лични данни и неоторизирания достъп до тях. Това гарантира, че само необходимите лица имат достъп до вашите данни, че достъпът до данните е защитен и че нашите мерки за сигурност се преразглеждат редовно.

5. Уебсайтове на трети страни

Тази декларация за поверителност не се прилага за уебсайтове на трети страни, свързани чрез връзки на нашия уебсайт. Не можем да гарантираме, че тези трети страни обработват вашите лични данни по надежден или сигурен начин. Препоръчваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези уебсайтове, преди да ги използвате.

6. Промени в настоящата декларация за поверителност

Запазваме си правото да правим промени в тази декларация за поверителност. Препоръчваме ви да се запознавате редовно с тази декларация за поверителност, за да сте наясно с всички промени. Освен това ние ще ви информираме активно, когато това е възможно.

7. Достъп до и промяна на вашите данни

Ако имате въпроси или искате да разберете какви лични данни имаме за вас, моля, свържете се с нас. Можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу. Имате следните права:

 • Имате право да знаете защо са необходими личните ви данни, какво ще се случи с тях и колко дълго ще се съхраняват.
 • Право на достъп: Имате право на достъп до личните си данни, които са ни известни.
 • Право на коригиране: имате право да допълвате, коригирате, изтривате или блокирате личните си данни, когато пожелаете.
 • Ако ни дадете съгласието си да обработваме вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие и да поискате личните ви данни да бъдат изтрити.
 • Право на прехвърляне на данни: имате право да поискате всички свои лични данни от администратора и да ги прехвърлите в тяхната цялост на друг администратор.
 • Право на възражение: можете да възразите срещу обработката на вашите данни. Ние се съобразяваме с това, освен ако няма основателни причини за обработката.

Моля, уверете се, че винаги посочвате ясно кой сте, за да сме сигурни, че няма да променим или изтрием данните на грешното лице.

8. Подаване на жалба

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме (жалба относно) обработката на вашите лични данни, имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните.

9. Данни за контакт

MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC
Via Bologna 10
Bovezzo 25073
Италия

Уебсайт: https://dental-rotors.com
Имейл: privacy@dental-rotors.com
Телефонен номер: +393275609272