ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ EU

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ EU

Δήλωση απορρήτου (ΕΕ)

Η παρούσα δήλωση απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 16 Δεκεμβρίου 2022 και ισχύει για τους πολίτες και τους νόμιμους μόνιμους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας.

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου, εξηγούμε τι κάνουμε με τα δεδομένα που λαμβάνουμε για εσάς μέσω https://dental-rotors.com  Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα δήλωση. Κατά την επεξεργασία μας συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:

 • δηλώνουμε σαφώς τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό το κάνουμε μέσω της παρούσας δήλωσης απορρήτου,
 • επιδιώκουμε να περιορίσουμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μόνο στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για νόμιμους σκοπούς,
 • ζητάμε πρώτα τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις που απαιτείται η συγκατάθεσή σας,
 • λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και το απαιτούμε επίσης από τα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας,
 • σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, κατόπιν αιτήματός σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε ακριβώς ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Σκοπός, δεδομένα και περίοδος διατήρησης

Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες για διάφορους σκοπούς που συνδέονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: (κάντε κλικ για να επεκτείνετε)

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Όνομα λογαριασμού ή ψευδώνυμο
 • Μια διεύθυνση κατοικίας ή άλλη φυσική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της οδού και του ονόματος της πόλης ή της κωμόπολης
 • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου

Η βάση για την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Για συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Περίοδος διατήρησης

Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας, διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 5 χρόνια.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Όνομα λογαριασμού ή ψευδώνυμο
 • Μια διεύθυνση κατοικίας ή άλλη φυσική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της οδού και του ονόματος της πόλης ή της κωμόπολης
 • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου

Η βάση για την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Για συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Περίοδος διατήρησης

Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας, διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 5 χρόνια.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Όνομα λογαριασμού ή ψευδώνυμο
 • Μια διεύθυνση κατοικίας ή άλλη φυσική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της οδού και του ονόματος της πόλης ή της κωμόπολης
 • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου

Η βάση για την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Για συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Περίοδος διατήρησης

Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας, διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 5 χρόνια.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Όνομα λογαριασμού ή ψευδώνυμο
 • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου

Η βάση για την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Για συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Περίοδος διατήρησης

Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας, διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 5 χρόνια.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Όνομα λογαριασμού ή ψευδώνυμο
 • Μια διεύθυνση κατοικίας ή άλλη φυσική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της οδού και του ονόματος της πόλης ή της κωμόπολης
 • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου

Η βάση για την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Για συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Περίοδος διατήρησης

Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας, διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 5 χρόνια.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Όνομα λογαριασμού ή ψευδώνυμο
 • Μια διεύθυνση κατοικίας ή άλλη φυσική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της οδού και του ονόματος της πόλης ή της κωμόπολης
 • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου

Η βάση για την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Για συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Περίοδος διατήρησης

Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας, διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 5 χρόνια.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Όνομα λογαριασμού ή ψευδώνυμο
 • Μια διεύθυνση κατοικίας ή άλλη φυσική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της οδού και του ονόματος της πόλης ή της κωμόπολης
 • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου

Η βάση για την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Για συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Περίοδος διατήρησης

Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας, διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 5 χρόνια.

2. Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας Πολιτική Cookie.

3. Πρακτικές δημοσιοποίησης

Αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες εάν απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, σε απάντηση σε υπηρεσία επιβολής του νόμου, στο βαθμό που επιτρέπεται από άλλες διατάξεις του νόμου, για την παροχή πληροφοριών ή για έρευνα σε θέμα που σχετίζεται με τη δημόσια ασφάλεια.

Εάν ο ιστότοπος ή ο οργανισμός μας εξαγοραστεί, πωληθεί ή εμπλακεί σε συγχώνευση ή εξαγορά, τα στοιχεία σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και σε τυχόν υποψήφιους αγοραστές και θα διαβιβαστούν στους νέους ιδιοκτήτες.

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Google.

4. Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της κατάχρησης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Αυτό εξασφαλίζει ότι μόνο τα απαραίτητα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ότι η πρόσβαση στα δεδομένα προστατεύεται και ότι τα μέτρα ασφαλείας μας επανεξετάζονται τακτικά.

5. Ιστοσελίδες τρίτων

Η παρούσα δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με συνδέσμους στον ιστότοπό μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με αξιόπιστο ή ασφαλή τρόπο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των ιστότοπων πριν κάνετε χρήση αυτών των ιστότοπων.

6. Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τροποποιήσεις στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Συνιστάται να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα δήλωση απορρήτου για να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές. Επιπλέον, θα σας ενημερώνουμε ενεργά όπου είναι δυνατόν.

7. Πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα έχουμε για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε γιατί χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τι θα συμβεί με αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που μας είναι γνωστά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε το επιθυμείτε.
 • Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να τα διαβιβάσετε στο σύνολό τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα αντίρρησης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Συμμορφωνόμαστε με αυτό, εκτός εάν υπάρχουν δικαιολογημένοι λόγοι για την επεξεργασία.

Φροντίστε να δηλώνετε πάντα με σαφήνεια ποιος είστε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τροποποιήσουμε ή διαγράψουμε δεδομένα του λάθος ατόμου.

8. Υποβολή καταγγελίας

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε (καταγγελία σχετικά με) την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC
Via Bologna 10
Bovezzo 25073
Ιταλία

Ιστοσελίδα: https://dental-rotors.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: privacy@dental-rotors.com
Αριθμός τηλεφώνου: +393275609272