ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν για τελευταία φορά στις 25 Μαΐου 2023.

1. Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τον παρόντα ιστότοπο και για τις συναλλαγές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να δεσμεύεστε από πρόσθετες συμβάσεις που σχετίζονται με τη σχέση σας μαζί μας ή με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνετε από εμάς. Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις των πρόσθετων συμβάσεων έρχονται σε αντίθεση με οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων, οι διατάξεις αυτών των πρόσθετων συμβάσεων θα ελέγχονται και θα υπερισχύουν.

2. Δέσμευση

Με την εγγραφή σας, την πρόσβαση ή την άλλη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. Η απλή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται τη γνώση και την αποδοχή των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε να συμφωνήσετε ρητά.

3. Ηλεκτρονική επικοινωνία

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή επικοινωνώντας μαζί μας με ηλεκτρονικά μέσα, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας ή στέλνοντας σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απαίτησης ότι οι εν λόγω επικοινωνίες πρέπει να είναι γραπτές.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Εμείς ή οι δικαιοπάροχοί μας κατέχουμε και ελέγχουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τους άλλους πόρους που εμφανίζονται ή είναι προσβάσιμοι στον ιστότοπο.

4.1 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται

Εκτός εάν το συγκεκριμένο περιεχόμενο υπαγορεύει το αντίθετο, δεν σας χορηγείται άδεια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, αναπαράγετε, εκτελείτε, προβάλλετε, διανέμετε, ενσωματώνετε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, τροποποιείτε, αντιστρέφετε, αποσυμπιέζετε, μεταφέρετε, κατεβάζετε, μεταδίδετε, αξιοποιείτε, πωλείτε, εμπορεύεστε ή εμπορευματοποιείτε οποιουσδήποτε πόρους σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια, εκτός και μόνο στο βαθμό που προβλέπεται διαφορετικά σε ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου (όπως το δικαίωμα παράθεσης).

5. Ενημερωτικό δελτίο

Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να προωθήσετε το ενημερωτικό μας δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή σε άλλους που μπορεί να ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας.

6. Ιδιοκτησία τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή άλλες παραπομπές σε ιστότοπους άλλων μερών. Δεν παρακολουθούμε ούτε επανεξετάζουμε το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων άλλων μερών που συνδέονται με αυτόν τον δικτυακό τόπο. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους ιστότοπους υπόκεινται στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων μερών. Οι απόψεις που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν είναι απαραίτητα κοινές ή υποστηρίζονται από εμάς.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Εσείς αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των ιστότοπων και οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών τρίτων. Δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και αν αυτή προκληθεί, που προκύπτει από την αποκάλυψη προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους.

7. Υπεύθυνη χρήση

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να τον χρησιμοποιείτε μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται και όπως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους, τυχόν πρόσθετες συμβάσεις μαζί μας, καθώς και από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και γενικά αποδεκτές διαδικτυακές πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας για να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται από (ή συνδέεται με) κακόβουλο λογισμικό υπολογιστών, να χρησιμοποιήσετε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ ή να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στον ιστότοπό μας ή σε σχέση με αυτόν.

Απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο ή που παρεμβαίνει στην απόδοση, τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου.

8. Εγγραφή

Μπορείτε να εγγραφείτε για λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης και των πληροφοριών λογαριασμού και συμφωνείτε να μην μοιράζεστε τους κωδικούς πρόσβασης, τις πληροφορίες λογαριασμού ή την ασφαλή πρόσβαση στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε κανένα άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας για πρόσβαση στον ιστότοπο, διότι είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης των κωδικών πρόσβασης ή των λογαριασμών σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασής σας.

Μετά τον τερματισμό του λογαριασμού σας, δεν θα επιχειρήσετε να καταχωρήσετε νέο λογαριασμό χωρίς την άδειά μας.

9. Πολιτική επιστροφών και επιστροφής χρημάτων

9.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 30 ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία εσείς αποκτάτε ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα και υποδεικνυόμενος από εσάς, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια σαφή δήλωση (για παράδειγμα, με επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται παρακάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα σας κοινοποιήσουμε επιβεβαίωση παραλαβής της εν λόγω απόσυρσης σε σταθερό μέσο (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χωρίς καθυστέρηση.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης.

9.2 Επιπτώσεις της απόσυρσης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή από εσάς άλλου τύπου παράδοσης από τον φθηνότερο τύπο τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την εν λόγω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά- σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε έξοδα ως αποτέλεσμα της εν λόγω επιστροφής χρημάτων.

Θα παραλάβουμε τα αγαθά.

Θα πρέπει να αναλάβετε το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό που δεν είναι απαραίτητος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι υπάρχουν ορισμένες νομικές εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης και, ως εκ τούτου, ορισμένα είδη δεν μπορούν να επιστραφούν ή να ανταλλαγούν. Θα σας ενημερώσουμε αν αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

10. Υποβολή ιδεών

Μην υποβάλλετε ιδέες, εφευρέσεις, συγγραφικά έργα ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν δική σας πνευματική ιδιοκτησία και τις οποίες θα θέλατε να μας παρουσιάσετε, εκτός εάν έχουμε υπογράψει προηγουμένως συμφωνία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία ή συμφωνία μη αποκάλυψης. Εάν μας την αποκαλύψετε χωρίς μια τέτοια γραπτή συμφωνία, μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, αποθήκευσης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο.

11. Τερματισμός της χρήσης

Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση, προσωρινά ή μόνιμα, στον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία σε αυτόν. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της πρόσβασής σας ή της χρήσης του ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου που μπορεί να έχετε κοινοποιήσει στον ιστότοπο. Δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή, ακόμη και αν ορισμένες λειτουργίες, ρυθμίσεις ή/και οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχετε συνεισφέρει ή στο οποίο έχετε αρχίσει να βασίζεστε, χαθούν οριστικά. Δεν πρέπει να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε ή να επιχειρήσετε να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού πρόσβασης στον ιστότοπό μας.

12. Εγγυήσεις και ευθύνη

Τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε εγγύηση που συνεπάγεται ο νόμος και θα ήταν παράνομο να περιοριστεί ή να αποκλειστεί. Ο παρών δικτυακός τόπος και όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχονται σε "ως έχει" και "ως διατίθεται" και ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αποποιούμαστε ρητά κάθε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι:

  • αυτός ο ιστότοπος ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας,
  • ο παρών δικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή, εγκαίρως, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα,
  • η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που αγοράζετε ή αποκτάτε μέσω αυτού του δικτυακού τόπου θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.

Τίποτα στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί ή δεν προορίζεται να αποτελέσει νομική, οικονομική ή ιατρική συμβουλή οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατάλληλο επαγγελματία.

Οι ακόλουθες διατάξεις της παρούσας ενότητας ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν περιορίζουν ή αποκλείουν την ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα για το οποίο θα ήταν παράνομο ή παράνομο να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών για απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων, λογισμικού ή βάσεων δεδομένων, ή απώλεια ή βλάβη περιουσίας ή δεδομένων) που θα υποστείτε εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος, οι οποίες θα προκύψουν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Εκτός εάν οποιαδήποτε πρόσθετη σύμβαση ορίζει ρητά το αντίθετο, η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί σας για όλες τις ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες που προωθούνται ή πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από τη μορφή της νομικής αγωγής που επιβάλλει την ευθύνη (είτε σε σύμβαση, είτε σε δίκαια, είτε σε αμέλεια, είτε σε σκόπιμη συμπεριφορά, είτε σε αδικοπραξία, είτε με άλλο τρόπο) θα περιορίζεται σε 300. Το εν λόγω όριο θα ισχύει συνολικά για όλες τις αξιώσεις, αγωγές και αιτίες αγωγής κάθε είδους και φύσης.

13. Απόρρητο

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή/και στις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε θα είναι πάντα ακριβείς, σωστές και ενημερωμένες.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποστέλλονται από εμάς θα αφορούν μόνο την παροχή συμφωνημένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Έχουμε αναπτύξει μια πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά με το απόρρητο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας Δήλωση απορρήτου και το Πολιτική Cookie.

14. Προσβασιμότητα

Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε το περιεχόμενο που παρέχουμε προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες. Εάν έχετε αναπηρία και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπού μας λόγω της αναπηρίας σας, σας ζητάμε να μας ειδοποιήσετε και να μας περιγράψετε λεπτομερώς το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε. Εάν το πρόβλημα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και επιλύσιμο σύμφωνα με τα πρότυπα εργαλεία και τεχνικές της τεχνολογίας πληροφοριών του κλάδου, θα το επιλύσουμε αμέσως.

15. Εξαγωγικοί περιορισμοί / Νομική συμμόρφωση

Απαγορεύεται η πρόσβαση στον ιστότοπο από εδάφη ή χώρες όπου το Περιεχόμενο ή η αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται στον ιστότοπο είναι παράνομη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο κατά παράβαση των νόμων και κανονισμών εξαγωγής της Ιταλίας.

16. Ανάθεση

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε με υπεργολαβία οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη εκχώρηση κατά παράβαση της παρούσας ενότητας θα είναι άκυρη.

17. Παραβάσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων μας βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε να λάβουμε τα μέτρα που θεωρούμε κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή μόνιμης αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστότοπο, της επικοινωνίας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας για να του ζητήσουμε να αποκλείσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή/και της ανάληψης νομικής δράσης εναντίον σας.

18. Ανωτέρα βία

Εκτός από τις υποχρεώσεις καταβολής χρημάτων που απορρέουν από το παρόν, καμία καθυστέρηση, αποτυχία ή παράλειψη εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους να εκτελέσει ή να τηρήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν δεν θα θεωρείται παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εάν και για όσο διάστημα η εν λόγω καθυστέρηση, αποτυχία ή παράλειψη οφείλεται σε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου του εν λόγω μέρους.

19. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε, να μας υπερασπιστείτε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από και έναντι όλων των αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και εξόδων που σχετίζονται με την παραβίαση των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων και των εφαρμοστέων νόμων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Θα μας αποζημιώσετε αμέσως για τις ζημιές, απώλειες, έξοδα και δαπάνες μας που σχετίζονται ή προκύπτουν από τέτοιες αξιώσεις.

20. Απαλλαγή

Η παράλειψη επιβολής οποιασδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και σε οποιαδήποτε Συμφωνία ή η παράλειψη άσκησης οποιασδήποτε δυνατότητας καταγγελίας δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τις εν λόγω διατάξεις και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε Συμφωνίας ή οποιουδήποτε μέρους της ή το δικαίωμα να επιβληθεί στη συνέχεια κάθε διάταξη.

21. Γλώσσα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται και θα ερμηνεύονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Όλες οι ειδοποιήσεις και η αλληλογραφία θα συντάσσονται αποκλειστικά σε αυτή τη γλώσσα.

22. Ολόκληρη συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με τους δήλωση απορρήτου και πολιτική cookie, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς.

23. Επικαιροποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Ενδέχεται να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης. Θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις και οι αναθεωρημένοι Όροι και Προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία που θα σας δώσουμε μια τέτοια ειδοποίηση. Η συνεχιζόμενη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου μετά την ανάρτηση των αλλαγών ή των ενημερώσεων θα θεωρηθεί ως ειδοποίηση ότι αποδέχεστε να συμμορφωθείτε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Για να ζητήσετε μια προηγούμενη έκδοση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

24. Επιλογή δικαίου και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ιταλίας. Οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ιταλίας. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από δικαστήριο ή άλλη αρχή ως άκυρο ή/και μη εκτελεστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, το εν λόγω μέρος ή διάταξη θα τροποποιηθεί, διαγραφεί ή/και θα εφαρμοστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να υλοποιηθεί η πρόθεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι υπόλοιπες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν.

25. Στοιχεία επικοινωνίας

Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει και λειτουργεί από την MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις γράφοντας ή στέλνοντάς μας email στην ακόλουθη διεύθυνση:

info@dental-rotors.com
Via Bologna 10
Bovezzo, 25073
Ιταλία

26. Λήψη

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας σε μορφή PDF.