Enkla instruktioner för hur man byter turbin på tandläkarhandstycke

byte av rotor för tandläkarhandstycke i linje t2 från Sirona-handstycke

Byte av turbin i dentalt handstycke

En steg-för-steg-guide om hur man byter en turbinrotor 

Tandläkare kämpar med de höga kostnaderna för service av sina egna instrument och ett av de viktigaste och mest dagsintensiva instrumenten som används är dentala turbiner.

Att reparera en dental turbin är faktiskt inte så svårt som man kan tro.

Vilka instrument krävs för att byta ut en turbinrotor?

Vid 98% av alla reparationer av en dentalturbin behövs ingen extra verktyg. Du måste köpa en skiftnyckel (och du kan också köpa en med en ersättningsrotor från vår onlinebutik) detta är nödvändigt för att skruva av det bakre locket på turbinen och skruva tillbaka det, resten av instrumenten som pincett, dental explorer och bomullspinnar eller bomullsrullar har du redan i din tandläkarstudio.

Om du tappar turbinen och du ser några bucklor i huvudet är det bättre att undvika nästa steg tills du har lagat huvudet, annars kommer du att skada den nya turbinrotorn!!!

Med rätt förståelse för processen är det möjligt att snabbt och säkert byta ut en gammal, utsliten turbin mot en ny. Den här guiden ger en översikt över de nödvändiga steg som bör tas vid byte av turbinen i ett dentalt handstycke.

Hur man ändrar Turbin för tandläkarhandstycke

Köp här Ersättning Sirona turbinrotorer för höghastighetshandstycken
1. Nödvändiga verktyg och material

Med rätt specialverktyg kan tandvårdspersonal på ett korrekt sätt komma åt, demontera, rengöra, smörja och återmontera dentalturbiner vid rotorbyten och underhåll. Detta bidrar till att säkerställa optimal turbinprestanda och livslängd.

Den specifika verktyg som behövs kan variera beroende på handstycke modell, men i allmänhet kommer du att behöva:

  • Reparation av handstycke sats som innehåller turbinrotor och vågig bricka med O-ringar  
  • Momentnyckel

Ersättning Turbinrotorer måste ingå i satsen: O-ringar och vågiga brickor om de installeras enligt tillverkarens anvisningar och varje gång du installerar en ny turbinrotor måste du byta ut dem enligt tillverkarens rekommendationer.

Verktyg som behövs för att på ett säkert sätt byta turbin i ett dentalt handstycke.

  • Bomullspinnar - Användbara för rengöring och applicering av smörjmedel inuti turbinhuvudet.
  • Mjuk borste - För att försiktigt borsta bort skräp under rengöringen.
  • Turbinnyckel - monterar och skruvar loss turbinhuvudet
  • Dental Explorer - Behöver ta ut O-ringar och vågiga brickor och montera tillbaka dem.

Varför är det viktigt att rengöra ett dentalt handstycke?

Korrekt rengöring och smörjning är avgörande för underhåll av dentala handstycken och bidrar till att säkerställa sterilitet samtidigt som prestanda och livslängd maximeras mellan användningarna. Genom att noggrant följa tillverkarens rekommenderade bästa praxis skyddar du din investering vid rengöring av höghastighetsturbiner eller långsamtgående tillbehör.

Handstycken innehåller saliv, blod och skräp som måste spolas bort helt för att undvika risker för korskontaminering eller att biofilm bildas och försämrar de inre precisionskomponenterna vid upprepad användning. Grundlig skrubbning med enzymatisk lösning bryter ner organiska rester från de mest svåråtkomliga skrymslena. Lämpligt utspädda desinfektionsmedel dödar sedan virus- eller bakterieangrepp från vattenkanaler och kugghjulsaxlar utan att skada känsliga delar som är känsliga för koncentrerade kemiska skador när riktlinjerna ignoreras.

Lika viktigt är att tillräcklig smörjning från spraykylvätskor eller manuella oljor matar roterande rotoraxlar, drivhjul och lager och förhindrar överdriven friktion som sliter på trånga utrymmen och optimerar överföringen av kraftuttag som överför spetsverktyg sömlöst. Tryckluftsfuktfilter hjälper också till att hålla vitala interndelar korrosionsfria, vilket maximerar livslängden och minskar reparationsfrekvensen, vilket sparar overheadkostnader som bättre kan användas till att uppdatera funktioner, modernisera patientupplevelser och utveckla dina funktioner i takt med att tandvården utvecklas.

Genom att ägna ordentligt med tid åt handhygien och uppgradering av protokoll som återspeglar vetenskaplig vägledning säkerställer utrustningens skötare produktivitet och tillförlitlighet, samtidigt som de försäkrar patienterna om att bästa praxis implementeras noggrant vid varje tillfälle. Ett uns av förebyggande åtgärder här gör ett pund skillnad som snabbt realiseras både kliniskt och ekonomiskt! Hör gärna av dig till mig om du vill att jag ska gå in på några specifika områden som rör korrekt underhåll av tandläkarhandstycken.

Fördelar 

Att byta ut en turbin i ett dentalt handstycke kan ge ett antal fördelar. Byte av turbin i ett handstycke kan bidra till att förbättra instrumentets skick. Dessutom kan en ny turbin minska vibrationer och buller under drift, vilket leder till en bekvämare upplevelse för både patienten och tandläkaren. Slutligen kan en ny turbin förlänga handstyckets livslängd och göra det möjligt för det att fungera mer effektivt. 

Försiktighetsåtgärder

Vid byte av turbin i ett dentalt handstycke bör ett antal säkerhetsåtgärder vidtas. Det är viktigt att säkerställa att turbinen dras ut ur slangen och dessutom bör skyddsutrustning som skyddsglasögon, ansiktsmask och handskar bäras för att skydda användaren från skräp eller vassa kanter.

 

grundsats för att starta turbinreparation. byte av rotor
I den här bilden kan du se grundutrustningen för att börja reparera turbiner.

6. Skruva av turbinens bakre lock 

Varje turbin har sin egen destination för tandbehandling och det finns olika typer av huvuden som är utformade för tandläkare för att få det bästa resultatet som tandläkaren kan uppnå med detta instrument.

Vanligtvis har varje Back Cap som också heter Tryckknapp sin egen storlek och det är därför du behöver nyckeln exakt som passar din turbin. I vår butik är mycket lätt att identifiera den rätta eftersom du bara måste hitta den i rätt kategori i menyn på webbplatsen eller att söka på webbplatsen i sökfältet genom att skriva bara Brand + modell som "NSK M600L" och du kommer att få i sökresultatet alla delar och verktyg som finns tillgängliga från vår butik. Välj bara nyckeln och avsluta anskaffningsprocessen.

Var försiktig med att det på vissa modeller som Sirona-turbiner finns olika varianter av bakstycken också av turbinrotorer eftersom Sirona på samma modell skapade olika versioner av rotorer / bakstycken och verktyg och du måste ta en titt på din turbins serienummer (som skrivs som SN ... till exempel SN 653 000 och i det här fallet måste du välja rotorer och nyckel med serienummer över 600 000)

När nyckeln är tillgänglig måste du skruva av det bakre locket / tryck på knappen. som ibland extraheras med gammal skadad / använd rotor.

 Så här kan du enkelt byta turbin för tandläkarhandstycken i din tandläkarstudio.

7. Inspektion

När turbinen har avlägsnats är det viktigt att noggrant inspektera den för tecken på slitage. I vissa fall kan turbinen vara så skadad att den inte går att reparera och måste kasseras. Om turbinen är alltför sliten bör den också kasseras och ersättas med en ny.

8. Rengöring

Innan du installerar den nya turbinen är det viktigt att rengöra området där turbinen ska placeras. Ett alkoholbaserat lösningsmedel kan användas för att avlägsna skräp eller föroreningar som kan ha fastnat i handstycket. Dessutom bör en mjuk trasa användas för att noggrant rengöra alla andra delar av handstycket för att säkerställa en säker installation.

9. Installation

När handstycket har rengjorts kan den nya turbinrotorn försiktigt installeras. Specialverktyg bör användas för att säkerställa att turbinen är ordentligt fastsatt och säkert placerad i sitt hölje. Dessutom kan en liten mängd smörjmedel appliceras på turbinen för smidigare drift.

11. Byte av handstyckets lock

När turbinen har verifierats ska handstyckets lock och bakstycket sättas tillbaka för att skydda instrumentets interna komponenter. Specialverktyg ska användas för att säkerställa att locket är ordentligt fastsatt och att alla fästanordningar är åtdragna.

10. Verifiering av installationen av turbinen

Installationen av den nya turbinen bör kontrolleras för att säkerställa att den är ordentligt fastsatt och fungerar korrekt. Detta kan göras genom att köra handstycket och lyssna efter onormala ljud eller vibrationer. Om sådana upptäcks ska turbinen sättas tillbaka för att kontrollera om det finns några lösa anslutningar.

12. Slutliga tankar om byte av turbin i ett dentalt handstycke

Att byta turbin i ett dentalt handstycke kräver specialverktyg och en grundlig förståelse för processen. Med rätt säkerhetsåtgärder, material och instruktioner är det möjligt att slutföra jobbet snabbt och säkert. Byte av en utsliten eller skadad turbin kan bidra till att förbättra handstyckets prestanda och förlänga dess livslängd.

Att byta ut en turbin i ett dentalt handstycke kan vara en utmanande uppgift. Men genom att följa denna guide är det möjligt att snabbt och säkert byta ut en gammal, utsliten turbin mot en ny. Med rätt instruktioner och material till hands kan tandläkare vara säkra på att processen med att byta ut turbinen i deras handstycke kommer att slutföras på ett säkert sätt. Vi hoppas att denna artikel skriven av vår tekniker om hur man byter turbiner i tandläkarens handstycke kommer att vara till hjälp för dig.

VANLIGA FRÅGOR: HUR MAN BYTER TURBIN I TANDLÄKARHANDSTYCKE

Turbinerna i dentala handstycken kan slitas ut med tiden på grund av kontinuerlig användning, vilket leder till försämrad prestanda. Byte av turbin kan återställa handstyckets effektivitet och ändamålsenlighet under tandläkarprocedurer.

Även om det kan vara möjligt för vissa personer med tekniska kunskaper att byta turbin på tandläkarens handstycke, rekommenderas det att man söker professionell hjälp. Tandläkarhandstycken är känsliga instrument, och felaktig installation kan skada utrustningen eller äventyra patientsäkerheten.

De specifika verktyg som behövs kan variera beroende på handstyckets modell, men i allmänhet kan du behöva en reparationssats för handstycket, momentnyckel, ersättningsturbin, handskar, skyddsglasögon och rengöringsmedel.

Hur ofta turbinen behöver bytas ut beror på faktorer som användning, underhåll och handstyckets kvalitet. I genomsnitt kan turbiner behöva bytas ut var 6:e till 12:e månad på en välbesökt tandläkarmottagning.

Vanliga tecken är minskad skäreffektivitet, ökade vibrationer, konstiga ljud eller en märkbar minskning av handstyckets prestanda. Om du märker av något av dessa problem är det dags att överväga att byta ut turbinen.

Det är bäst att använda utbytesturbiner som rekommenderas av tillverkaren av handstycket eller av en välrenommerad leverantör. Användning av kompatibla och äkta delar säkerställer optimal prestanda och förhindrar potentiella skador på handstycket.

Absolut. Se till att handstycket är ordentligt steriliserat och bortkopplat från luft- och vattenledningar. Använd lämplig skyddsutrustning och läs tillverkarens anvisningar noggrant innan du gör några byten.

Ja, du kan sterilisera den nya turbinen enligt tillverkarens riktlinjer. Det är viktigt att upprätthålla god hygien för att förhindra korskontaminering vid tandläkarbesök

Följ noggrant tillverkarens anvisningar steg för steg. Undvik att använda överdriven kraft, använd lämpliga verktyg och arbeta i en ren och organiserad miljö för att minimera risken för att skada handstycket.

Ja, det är viktigt att smörja handstyckets turbin enligt tillverkarens rekommendationer. Korrekt smörjning säkerställer smidig drift och förlänger turbinens livslängd. Vanligtvis kan detta göras före varje användning eller enligt anvisningarna.

Om du är osäker är det alltid en bra idé att rådfråga personal som är specialiserad på underhåll av tandläkarutrustning eller kontakta tillverkaren av handstycket för vägledning.
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *