ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ EU

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ EU

Prohlášení o ochraně osobních údajů (EU)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 16. prosince 2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak nakládáme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím. https://dental-rotors.com  Doporučujeme vám, abyste si toto prohlášení pečlivě přečetli. Při zpracování osobních údajů dodržujeme požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Činíme tak prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • snažíme se omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro legitimní účely;
 • v případech vyžadujících váš souhlas si nejprve vyžádáme váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;
 • přijímáme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů a vyžadujeme je také od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům nebo na jejich opravu či výmaz na vaši žádost.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké údaje o vás přesně uchováváme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat pro řadu účelů souvisejících s naší obchodní činností, mezi které mohou patřit: (klikněte pro rozbalení)

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název účtu nebo přezdívka
 • Adresa bydliště nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města nebo obce.
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, na jehož základě můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti.

Doba uchovávání

Po ukončení služby tyto údaje uchováváme po následující dobu: 5 let.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název účtu nebo přezdívka
 • Adresa bydliště nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města nebo obce.
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, na jehož základě můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti.

Doba uchovávání

Po ukončení služby tyto údaje uchováváme po následující dobu: 5 let.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název účtu nebo přezdívka
 • Adresa bydliště nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města nebo obce.
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, na jehož základě můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti.

Doba uchovávání

Po ukončení služby tyto údaje uchováváme po následující dobu: 5 let.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název účtu nebo přezdívka
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, na jehož základě můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti.

Doba uchovávání

Po ukončení služby tyto údaje uchováváme po následující dobu: 5 let.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název účtu nebo přezdívka
 • Adresa bydliště nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města nebo obce.
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, na jehož základě můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti.

Doba uchovávání

Po ukončení služby tyto údaje uchováváme po následující dobu: 5 let.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název účtu nebo přezdívka
 • Adresa bydliště nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města nebo obce.
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, na jehož základě můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti.

Doba uchovávání

Po ukončení služby tyto údaje uchováváme po následující dobu: 5 let.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název účtu nebo přezdívka
 • Adresa bydliště nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města nebo obce.
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, na jehož základě můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti.

Doba uchovávání

Po ukončení služby tyto údaje uchováváme po následující dobu: 5 let.

2. Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Další informace o souborech cookie naleznete v našem webu. Zásady používání souborů cookie.

3. Způsoby zveřejňování informací

Osobní údaje zveřejňujeme, pokud jsme povinni je poskytnout ze zákona nebo na základě soudního příkazu, v reakci na výzvu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými ustanoveními zákona, za účelem poskytnutí informací nebo vyšetřování záležitosti související s veřejnou bezpečností.

Pokud dojde k převzetí, prodeji nebo fúzi či akvizici našich webových stránek nebo organizace, mohou být vaše údaje sděleny našim poradcům a případným kupujícím a budou předány novým vlastníkům.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

4. Zabezpečení

Zavazujeme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití osobních údajů a neoprávněný přístup k nim. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, že přístup k údajům je chráněn a že naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy na našich webových stránkách. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany zpracovávají vaše osobní údaje spolehlivým nebo bezpečným způsobem. Doporučujeme vám, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste se seznámili s případnými změnami. Kromě toho vás budeme aktivně informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup k datům a jejich úprava

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřeba, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovávány.
 • Právo na přístup: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo kdykoli doplnit, opravit, vymazat nebo zablokovat své osobní údaje.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a požadovat vymazání vašich osobních údajů.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a předat je vcelku jinému správci.
 • Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Vyhovíme jí, pokud neexistují oprávněné důvody pro zpracování.

Nezapomeňte prosím vždy jasně uvést, kdo jste, abychom měli jistotu, že nezměníme nebo nesmažeme údaje nesprávné osoby.

8. Podání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje (stížnost na jejich zpracování), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC
Via Bologna 10
Bovezzo 25073
Itálie

Webové stránky: https://dental-rotors.com
E-mail: privacy@dental-rotors.com
Telefonní číslo: +393275609272