Dental Handpiece Turbine

vysvětlení přední a zadní strany zubního rotoru

Oprava turbíny zubního nástavce

Opravy zubních vrtaček jsou důležitou službou, kterou provádějí profesionálové v zubním průmyslu, aby zajistili funkčnost a dlouhou životnost zubních vrtaček. Tyto vrtačky jsou nepostradatelnými nástroji, které používají zubní lékaři a dentální hygienistky k různým stomatologickým zákrokům, včetně vrtání a tvarování zubů. Proces opravy zahrnuje komplexní diagnostiku a řešení problémů s vrtačkou, po nichž následuje výměna nebo oprava vadných součástí.

Vysoce kvalifikovaní technici specializující se na opravy zubních vrtaček mají hluboké znalosti o složitém vnitřním fungování tohoto základního zařízení. Jsou zběhlí v rozebírání vrtačky, pečlivé identifikaci poškozených součástí a odborném rozhodování o jejich opravě nebo výměně za nové díly. Po dokončení nezbytných oprav je zubní vrtačka podrobena přísnému testování, které zaručuje optimální výkon a stálou spolehlivost.

Služby nabízené v oblasti oprav zubních vrtaček jsou pro zubní lékaře základem, který jim umožňuje udržovat účinnost jejich zařízení. Díky tomu mohou svým pacientům i nadále poskytovat špičkovou stomatologickou péči.

Dental High Speed Handpiece Repair

Opravy vysokorychlostních násadců jsou specializovanou službou poskytovanou odborníky ve stomatologickém průmyslu. Tento proces zahrnuje opravu a obnovu vysokorychlostních násadců, které jsou zásadními nástroji používanými zubními lékaři při různých stomatologických zákrocích. Oprava těchto násadců vyžaduje kvalifikované techniky, kteří mají znalosti v oblasti identifikace a řešení problémů ovlivňujících funkčnost nástroje. Je nezbytné svěřit opravu vysokorychlostních násadců odborníkům, kteří mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti s manipulací s tímto složitým zařízením. Tito odborníci využívají své technické know-how k přesné diagnostice problémů, demontáži násadce, výměně vadných součástí a jeho opětovné montáži pro obnovení optimálního výkonu. Cílem oprav vysokorychlostních násadců je zajistit, aby měli zubní lékaři k dispozici spolehlivé a účinné nástroje, které jim umožní poskytovat pacientům kvalitní stomatologickou péči.

Jak vyměnit turbínu zubního nástavce

V oboru zubního lékařství je důležité, aby zubní lékaři měli znalosti a dovednosti potřebné k účinné údržbě a opravám zubních násadkových turbín. Turbína zubní rukojeti je klíčovou součástí zubní vrtačky, která hraje významnou roli při usnadňování různých stomatologických zákroků. Pro adekvátní údržbu tohoto nezbytného nástroje je nutné porozumět tomu, jak vyměnit turbínu zubní rukojeti. Nejprve se ujistěte, že je násadec řádně sterilizován a odpojen od jakéhokoli zdroje energie. Poté opatrně sejměte krytku hlavice odšroubováním proti směru hodinových ručiček. Po sejmutí krytu hlavice je možné získat přístup ke staré turbíně. Chcete-li ji vyměnit, vyrovnejte novou turbínu s hřídelí násadce a ujistěte se, že drážky správně lícují. Pevně zatlačte novou turbínu na místo, dokud nebude pevně na svém místě. Nakonec znovu nasaďte kryt hlavy jeho zašroubováním ve směru hodinových ručiček. Pro zajištění úspěšné instalace je nezbytné dodržovat konkrétní pokyny poskytnuté výrobcem násadce. Získáním znalostí o tom, jak vyměnit turbínu zubního nástavce, mohou zubní lékaři efektivně udržovat své vybavení a poskytovat efektivní péči o dutinu ústní svým pacientům.

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI PŘED POKRAČOVÁNÍM

Jedná se o obecnou uživatelskou příručku a princip oprav zubních turbín různých značek, včetně W&H, KaVo, Sirona, NSK.

Kontrola zubních násadců

Before attempting to repair a dental handpiece or replace a zubní turbína, also known as a dental rotor, it is crucial to carefully inspect the handpiece head for any dents. Dental handpiece dents are typically caused by accidental drops and can be addressed by either specialized repair shops or by utilizing a handy tool called a “head expander.”

Možná si říkáte, proč je vhodné zapojit specializované opravny rukojetí. Odpověď spočívá v tom, že tyto opravy často vyžadují speciální nástroje a odborné znalosti, které vyplývají z práce na mnoha zubních nástrojích. Pokud jsou na hlavici vaší zubní násadky patrné jakékoliv promáčkliny, doporučujeme ji poslat na odbornou opravu do zubní dílny nebo k zubnímu technikovi. Je to cenově výhodnější než pokoušet se o opravu sami, zejména pokud vám chybí zkušenosti.

Stojí za zmínku, že pádem nástavce může dojít i k poškození dalších choulostivých vnitřních součástí, například optických vláken. (P.S. Na našich webových stránkách si můžete prohlédnout naši nabídku optických vláken pro zubní turbíny a protiúhelníky.)

VELMI DŮLEŽITÉ: If your dental handpiece exhibits external damage, it is absolutely crucial not to install a new dental turbine rotor. Doing so in a damaged head will permanently harm the dental high-speed handpiece. Alternatively, you can purchase a dental turbine head reamer/reamer from Dental Rotors to address dents on your own, but it’s essential to emphasize that specialized skills are required for this procedure.

ODSTRANĚNÍ poškozených částí zubních násadců:

Each dental handpiece has its unique head design and size, and the components also vary from model to model and among manufacturers. Some parts, like button keys (also known as back caps), may be compatible between models, especially those with the same size and design with the same number of pins. However, it’s crucial to note that you cannot use the same service button for KaVo turbines with NSK turbines because they are fundamentally different.

  1. Pomocí specializovaného klíče na zadní krytku zubů/klíče na knoflíky opatrně odšroubujte zadní krytku zubů z hlavy nástavce. Poté vyjměte opotřebovanou zubní turbínu jemným zatlačením zepředu. K sejmutí koncové krytky vždy použijte příslušný nástroj. Použití kleští nebo nevhodných nástrojů může vést k dalšímu poškození zubní násadky.
  2. VAROVÁNÍ: Je nezbytné zkontrolovat vnitřek hlavy, zda se v ní nenacházejí cizí předměty nebo nečistoty. Pokud je naleznete, odstraňte je. Kromě toho porovnejte opotřebovaný zubní rotor s novou zubní turbínou, abyste zjistili, které součásti mohou být v násadci stále přítomny. Pomocí skaleru nebo sondy odstraňte všechny staré součásti zubní turbíny, včetně těsnění, o-kroužků, podložek nebo držáků ložisek. Po odstranění těchto součástí použijte vatový tampon a mazivo na zubní násadce k vyčištění hlavice zubní turbíny. Pomocí vzduchu ze stříkačky vzduch/voda důkladně pročistěte hlavu násadce, abyste odstranili všechna zbývající vlákna vaty.

Sestavení rotoru turbíny:

Our Dental Cartridges Rotor Repair Kits are assembled with German ceramic bearings and come complete with o-rings and metal washers if the dental turbine is designed to be used with metal washers.

  1. Zubní turbíny/kartuše jsou často používány zubními lékaři a jsou vybaveny dvěma o-kroužky, které musí být nahrazeny stávajícími o-kroužky turbíny. V průběhu času mohou o-kroužky vlivem autoklávování a opotřebení degradovat. Jeden o-kroužek zapadá do drážky na přední straně násadce (bur end) a druhý musí zapadnout do drážky na zadním konci zubní čepičky. K odstranění starých o-kroužků z hrotu a koncovky zubní frézy může být nutné použít skaler nebo explorer. Při instalaci nových o-kroužků může být užitečné použít leštičku nebo podobný tupý nástroj, aby bylo zajištěno jejich úplné usazení.

Zvláštní pozornost věnujte o-kroužkům, abyste se ujistili, že staré jsou zcela odstraněny a že nové nejsou špatně seřízené, zkroucené nebo jinak nesprávně umístěné.

  1. Vydatně namažte vnitřní část zubní násadky a věnujte zvláštní pozornost o-kroužkům. Zatímco držíte zubní násadec směrem dolů, vložte zubní turbínu zcela do hlavy zubního násadce. Každé ložisko zubní turbíny má malý okraj, který se opírá o o-kroužky. Zašroubujte koncovku do hlavy násadce pomocí příslušného nástroje. VAROVÁNÍ: Koncový uzávěr musí být bezpečně utažen pomocí speciálního klíče, aby byla zajištěna bezpečná poloha zubní vysokorychlostní turbíny (dentální turbíny). Pokud se při úplné instalaci koncového uzávěru vyskytnou potíže, sejměte jej a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty nebo staré součásti turbíny. Pokud problém přetrvává, doporučujeme zaslat náhradní zubní rotor a násadec do opravny k instalaci.

Manipulace s různými zubními nástroji vyžaduje velké množství odborných znalostí a totéž platí i pro opravy těchto složitých nástrojů. V některých situacích, jako je například poškození turbíny násadce, však můžete opravu úspěšně zvládnout sami. Zde jsme shromáždili cenné rady a nuance týkající se oprav zubních násadců, které mohou být velmi užitečné. Další odborné znalosti naleznete v našem kompletním průvodci kontrolou, demontáží a instalací turbíny zubní rukojeti krok za krokem.

Co je tedy důležité si zapamatovat o opravách zubních násadců? V první řadě vždy před použitím proveďte pečlivou kontrolu svého nástroje. Promáčkliny na turbínách násadců mohou vést k zásadním provozním závadám a taková poškození obvykle nejlépe opraví specializované opravny stomatologického vybavení. Pokud si však věříte, můžete se pokusit opravit turbínu zubního nástavce sami. Stačí postupovat podle výše popsaných pokynů a použít speciální nástroje dostupné na našich webových stránkách. Především se před zadáním objednávky ujistěte, že jste si vybrali přesný model svého násadce.

Jak opravit zubní násadec: Nabízíme také obsáhlý videonávod k demontáži a montáži vysokorychlostního zubního násadce. Zaregistrujte se k odběru videa pro zubní vysokorychlostní turbínu

Opravy vysokorychlostních rukojetí:

Pokud potřebujete opravit svůj vysokorychlostní nástavec, jste na správné adrese.